MOKOMĖS KITAIP. PILIETIŠKUMO IR KALBOS UGDYMO DIENA

Atėjo 2020 vasario 27-oji diena. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 9 valandą ryto prasidėjo Pilietiškumo bei kalbos ugdymo diena, skirta žodyno plėtojimui, skaitymo gebėjimų ugdymui bei gimtojo krašto istorijos pažinimui. Pagrindinis tikslas buvo lavinti mokinių komunikacinius gebėjimus, siekiant ugdyti patriotiškumą, pasididžiavimą ir meilę gimtajam kraštui.
Renginys prasidėjo antro aukšto fojė Lietuvos valstybės himnu. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė. Ji pasveikino vaikus ir priminė atkurtai Lietuvai brangias datas, t.y. Kovo 11-ąją ir Sausio 13-ąją. Direktorė palinkėjo vaikams sėkmės atliekant įvairias užduotis.
Netradicinių pamokų dienoje dalyvavo visos klasės. Kiekviena klasė gavo po stilizuotą planą, kuriame minučių tikslumu buvo sužymėta, kada ir kokioje “stotelėje”(kabinete) mokiniai turi būti. Prasidėjo kelionė…
Saloje “Knygų pasaulis” mokiniai sprendė kryžiažodžius. Užduotys buvo individualizuotos. Vaikai turėjo surasti stende ir užrašyti Lietuvos miestų herbų pavadinimus. Kiti mokiniai ieškojo atsakymų nurodytose knygose, enciklopedijose, istorijos ir gamtos vadovėliuose. Stotelėje “Atrask rašto paslaptį” kiekvienai klasei buvo paruošti skirtingi tekstai apie Lietuvos istoriją. Mokiniai stengėsi paruoštą tekstą parašyti kaip įmanoma taisyklingiau bei gražiau. Matematikos kabinete įsikūrusioje stotelėje “Mąstau ir skaičiuoju” mokiniai prisiminė Baltijos kelią. Apskaičiavo, kiek kilometrų kelias tęsėsi Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Dar atliko kitas matematines užduotis. Stotelėje “Myliu gamtą” mokiniams buvo parengtos trijų lygių užduotys. Daugumą mokinių puikiai atliko užduotis, jų nuotaika buvo darbinga.
Sveikatinimo studijoje mokiniai gvildeno sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir žymių Lietuvos sportininkų paslaptis. Sveikos mitybos stotelėje vaikai vardino maisto produktus, spalvino palankesnius sveikatai, žymėjo tuos, kuriuos dažniausiai renkasi valgyti. Mokiniai noriai sprendė kryžiažodį, siekdami sužinoti, kas yra svarbu, norint būti sveikam ir energingam. Fizinio aktyvumo stotelėje aiškinosi, kokie pratimai padeda stiprinti pečių ir rankų raumenis. Sveikatinimo studijos viktorinoje moksleiviai pasitikrino žinias apie sporto šakas, sportinį inventorių bei Lietuvos sportininkus.
Laikrodis skaičiavo minutes, baigėsi turininga ir prasminga pilietiškumo ir kalbos ugdymo diena. Visiems susirinkus į fojė veiklos apibendrinimui gera buvo matyti mokinių veidus. Jie savo žiniomis įrodė, kad yra pilietiški, pažįsta Lietuvos miestus, moka mąstyti bei skaičiuoti, gražiai rašyti.
Dėkojame renginio organizatorėms – mokytojoms Aldonai, Linai, Reginai, Irenai, fotografei Astai ir visiems renginio dalyviams.

Informaciją parengė D.Asakavičienė

Categories: Be kategorijos