KAUNO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO VYKDOMO ERASMUS+ Mokyklų mainų partnerysčių projekto KŪRYBINGUMO GALIA („The Power of Creativity“) projektinis mokinių susitikimas 4

2020m. gruodžio 11d. nuotolinio projektinio susitikimo metu mokiniai iš Lietuvos, Latvijos ir Čekijos pristatė savo sukurtus filmukus apie aktualias problemas ir jų sprendimo būdus. KKNUC mokinių komanda sukūrė filmukus temomis:  alkoholio žala jaunimui, mokyklos taisyklių laužymas ir patyčių problemos mokykloje. 

                                                Parengė: soc. pedagogė R. Vilimienė

Categories: Naujienos