Mano rankose lietuviškas žodis

Gegužės 3 d. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre įvyko pirmasis Respublikinio meninio skaitymo gestų kalba konkurso „Mano rankose lietuviškas žodis“ baigiamasis renginys, kuris buvo skirtas paminėti lietuvių gestų kalbos pripažinimo kurčiųjų gimtąją kalba dieną.

„Labai džiaugiuosi konkurso idėja – lietuviško kūrinio tekstą išversti į lietuvių gestų kalbą, ypatingai, kai pamačiau, kad vaikai tekstus išvertė ne į „kalkinę“ gestų kalbą, o į tikrąją gestų kalbą, naudojant jos gramatiką, krypčių struktūrą.“ – džiaugėsi Lietuvos kurčiųjų draugijos Prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Pirmą kartą kurčiųjų švietimo istorijoje klausos negalią turintys mokiniai iš Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Panevežio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos „Litorinos“ ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro turėjo galimybės sudalyvauti skaitovų konkurse.

Konkurso įdėja kilo mokytojai Gintautei Sinkevičienei pamačius, kaip mokiniai geba atpasakoti lietuviškus kūrinius gestų kalba, kaip noriai jie mokosi tekstą išversti į gestų kalbą, drąsiai žengia priešais klasę ir įdeda didžiausias pastangas, kad savo plastika, veido išraika, išpildytų gestus ir perteiktų kūrinio intonaciją.

Visą mėnesį trukęs konkursas buvo organizuojamas dviem etapais. Pirmojo etapo metu, visi norintys dalyvauti konkurse turėjo atsiųsti savo gestų kalba perskaityto kūrinio filmukus, o komisijos nariai nuotoliniu būdu įvertino vaikų gebėjimą perteikti pagrindinę kūrinio mintį, kūrinio sudėtingumą, gestų kalbos vartojimo gebėjimus ir dalyvio sceninę laikyseną. Nors konkursas turėjo Labai aiškią vertinimo lentelę, kurioje buvo nurodyti visi vertinimo taškų kriterijai, tačiau konkurso komisijos nariai: LKD Prezidentas Kęstutis Vaišnora, LKNUC metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus specialistė Nijolė Pivorienė ir KKJO pirmininkas Paulius Jurjonas, vieningai sutarė, kad vertinti buvo išties sunku.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras šį konkursą organizavo kartu su Kauno švietimo inovacijų centru. Jame dalyvavo 15 mokinių: 8 – pradinių klasių mokinių amžiaus grupėje ir 7 – vyresniųjų klasių mokinių amžiaus grupėje. Konkurso laureatėmis tapo parengiamosios klasės mokinė Andrėja Blaževičiūtė, pakerėjusi komisija „Mažojo princo“ kūrinio ištraukos skaitymu ir 12-iktos klasės LKNUC mokinė Saulė Serafinaitė su Rasos Naujalės kūriniu „Kai tu tyli“.

nuotr. Karolinos Marc Radvilavičienės

Categories: Naujienos