Integracinė savaitė „Moki žodį – rasi kelią”

Balandžio 24-29 dienomis Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vyko 5-10 klasių mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės suorganizuota integracinė įvairių dalykų raštingumo projekto „Moki žodį – rasi kelią“  savaitė.

Šią savaitę visų pamokų metu ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į teksto, užduočių suvokimą, taisyklingą rašymą. Mokiniai per matematikos pamokas mokėsi suvokti uždavinio sąlygą ir atlikti užduotį, pagal sąlygą užrašyti skaitinį reiškinį arba proporciją, sudaryti lygtį. Per lietuvių kalbos pamokas jie skaitė ir analizavo eilėraščius, mokėsi eilėraščius mintinai, lavino gebėjimus spausdinti lietuviška klaviatūra, rašė žodžių diktantus, atpasakojimus, laiškus. Per gestų kalbos pamokas mokiniai mokėsi Lietuvos miestų gestų, proformų, mokėsi versti tekstus į lietuvių gestų kalbą vartodami aukštesnįjį ir aukščiausiąjį laipsnį, mokėsi sudaryti klausimus gestų kalba. Dorinio ugdymo pamokose mokiniai susipažino su gerosiomis žmogaus savybėmis – dorybėmis. Anglų kalbos pamokose skaitė tekstus ir atliko teksto suvokimo užduotis. Fizinio ugdymo pamokose žaisdami žaidimus mokėsi sporto šakų pavadinimus. Gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos ir geografijos pamokose mokiniai mokėsi suvokti pateiktas užduotis, aiškinosi jas ir vykdė. Fizikos pamokose 7-10 klasių mokiniai susipažino su posakiais, kuriuose vartojamos fizikoje pasitaikančios sąvokos, pvz.: „nulėkė šviesos greičiu“,  „plika akimi nematomi pokyčiai“, „mėto kaip karštą bulvę“, „gyvenimas nušvito visomis vaivorykštės spalvomis“. Per dailės pamokas mokiniai turėjo gražiai ir tvarkingai nurašyti pateiktą pasakos tekstą ir nupiešti tekstui iliustraciją.

Integracinės savaitės metu buvo suorganizuota išvyka į Lietuvos švietimo istorijos muziejų. Mokiniai susipažino su Lietuvos švietimo istorijos muziejaus ekspozicijomis ir dalyvavo dviejuose edukacijose: išbandė originalias Montesori metodikos edukacines priemones, pažino piktogramas, hieroglifus, išbandė Brailio raštą, kodavimo mašiną, Morzės abėcėlę.

Šios savaitės metu vyko gražiausio rašto konkursas. Mokiniai turėjo pagal savo galimybes kaip galima gražiau nurašyti jiems duotą eilėraštį, skirtą mamai. Kiekvienas mokinys labai stengėsi dailiai nurašyti tekstą, suklydęs ne kartą rašė viską iš naujo. Vėliau mokiniai savo darbeliais  pasveikino mamytes Motinos dienos proga.

Auklėtojai po pamokų mokinius kvietė į įvairias veiklas. Auklėtojas Paulius Jurjonas surengė „Lietuvių kalbos protų mūšį“, auklėtoja Vida Olbergienė pamokė mokinius pasigaminti žaislą iš balionų. Mokiniai, dalyvaudami popamokiniuose užsiėmimuose, turtino savo žodyną, mokėsi priešdėlinius veiksmažodžius, skaitė knygeles, aiškinosi nežinomus žodžius, žaidė imitacinį žaidimą.

Visos savaitės veiklas apibendrino ir integracinę savaitę vainikavo renginys „Žinai žodį – rasi kelią“, kurį organizavo matematikos mokytoja Aušra  Brejerienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Šarkuvienė. 5-10 klasių mokiniai, suskirstyti į tris grupes, varžėsi atlikdami pačias įvairiausias užduotis. Bendradarbiaudami, veikdami kaip komanda kiekvienos grupės mokiniai sėkmingai įveikė visas užduotis.

Informaciją pateikė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Šarkuvienė

« 2 »
Categories: Naujienos