Stovykla “Tapk lyderiu“

2022 m. liepos 03-08 d. sodyboje „Rūgpienių kaimas“ Klaipėdos raj. vyko Kurčiųjų socialinio emocinio ugdymo stovykla “Tapk lyderiu“. Stovyklą rėmė Kauno miesto savivaldybė – programa “Iniciatyvos Kaunui”. Tai yra pirmoji KKJO kartu su KKNUC organizuojama stovykla klausos negalią turintiems mokiniams. Kurčiųjų mokinių stovykloje „Tapk lyderiu“ (6 dienų) dalyvavo 30 mokinių ir 2 KKNUC specialistai, 2 KKNUC pedagogai ir 1 KKJO savanoris. Projekto vykdytojai išsikėlė tikslą – sudaryti optimalias sąlygas kurčių ir neprigirdinčių mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymui, ypatingą dėmesį sutelkiant į lyderystės gebėjimų, nuostatų formavimą ir plėtojimą. Sudaryta intensyvi 5 d. stovyklos programa remiasi soc. emocinio ugdymo metodologija, pritaikyta klausos sutrikimą turintiems vaikams, nukreipta į geresnį komandinio darbo organizavimo, kūrybinės partnerystės, savęs pažinimo, saviraiškos, nuomonės išsakymo ir apgynimo, dalyvavimo debatuose, viešo kalbėjimo, psichologinio atsparumo socialiniam spaudimui, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymą.

Stovykla finansuojama Kauno miesto savivaldybės.

Ačiū UAB „Atropa“ už paramą marškinėliais.

1 diena 2022-07-03 „Susipažinimo ir tikslų diena“.

2 diena 2022-07-04 „Kas yra lyderis?“.

3 diena 2022-07-05

4 diena 2022-07-06 “Komandos diena“ – komandinių sprendimų priėmimas. Komandos sutelktumo žaidimai.

5 diena (2022 m. liepos 07d.) Kurčiojo tapatumas

6 diena (2022 m. liepos 08d.)