Korupcijos prevencijos programa    

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą centre atsakinga socialinė pedagogė Rasa Vilimienė, el. paštas soc.pedagoge@kknuc.lt 

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis: 

  • direktorius; 
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

Kita aktuali informacija