KAUNO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS 
                                     PATVIRTINTA
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktoriaus
2021 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V1-41


KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, PATIRIANTIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ, GRAFIKAS
LIETUVIŲ KALBOS KONSULTACIJOS:

Kovo 15- balandžio 30 d. 
1 val./savaitę – antradieniais 8.05 val. 10 klasės mokiniams – 8 mokiniai
Konsultacijų skaičius – 6 val. Mokytoja E. Narbutienė
Gegužės 3 d.- birželio 18 d.


1 val./savaitę – antradieniais 8.05 val. 7-9  klasių mokiniams – 11 mokinių
Konsultacijų skaičius – 7 val. Mokytoja E. Narbutienė

MATEMATIKOS KONSULTACIJOS:

  • Kovo 15- balandžio 30 d. 
  • 1 val./savaitę – pirmadieniais 8.05 val. 10 klasės mokiniams – 8 mokiniai
  • Konsultacijų skaičius – 6 val. Mokytoja A. Brejerienė
  • Gegužės 3 d.- birželio 18 d.

1 val./savaitę – pirmadieniais 8.05 val. 7-9  klasių mokiniams – 11 mokinių
Konsultacijų skaičius – 7 val. Mokytoja A. Brejerienė

Konsultacijų teikimo būdas – kasdieninis.