Centras turi 40 vietų bendrabutį, kurio adresas – Uosio g. 7, LT-50145 Kaunas.

Šiuo metu bendrabutyje gyvena 20 mokinių.

Centro bendrabutyje apgyvendinami mokiniai, kurių tėvų (globėjų, rūpintojų) gyvenamoji vieta yra ne Kauno mieste. Bendrabutyje yra sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos.

Norintys apsigyventi Centro bendrabutyje privalo parašyti prašymą dėl priėmimo į Centro bendrabutį bei pasirašyti priėmimo į bendrabutį sutartį. Už vaikus iki 14 metų sutartį pasirašo jų tėveliai, o 14 metų ir vyresni vaikai sutartį pasirašo patys. Bendrabutyje mokiniai gyvena nemokamai.

Reportažas apie bendrabučio atidarymą