2019 m. pareikštos padėkos

Ilonai Grigaitienei, budėtojai, Rasai Mikšienei, naktinė auklei, Violetai Sinkevičienei, sandėlininkei, Ramutei Karpavičienei, valytojai – už ilgametį ir nuoširdų darbą Centre.

2018 m.  pareikštos padėkos:

Aušrai Brejerienei, matematikos mokytojai –  už ilgametį ir nepriekaištingą darbą Centre.

Rasai Jurkuvienei, auklėtojai – už prasmingą veiklą įstaigoje, kuriant klausos sutrikimą turintiems vaikams kuo geresnes sąlygas ugdytis ir gyventi.