Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Jolanta Bartkutė, Švietimo pagalbos skyriaus vedėja; 
Sekretorė – Asta Balnanosienė, bibliotekininkė;

Nariai:

  • Rasa Vilimienė, socialinė pedagogė;
  • Renata Bastytė, surdopedagogė;
  • Virginija Voznikienė, mokytoja, darbo tarybos pirmininkė.