Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Jankevičienė; 
Sekretorė – neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Jolanta Bartkutė;

Nariai:

  • Rasa Vilimienė, socialinė pedagogė;
  • Irena Launikaitienė surdopedagogė;
  • Virginija Voznikienė, mokytoja, darbo tarybos pirmininkė.