Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Rasa Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jolanta Bartkutė, specialioji pedagogė, papildomai dirbanti Švietimo pagalbos skyriaus vedėja spec.pedagoge@kknuc.lt

Nariai:

Vilma Narkevičienė, psichologė  psichologe@kknuc.lt
Jūratė Audronė Virkutienė, surdopedagogė jurate.virkutiene@kknuc.lt
Rasa Vilimienė, socialinė pedagogė soc.pedagoge@kknuc.lt
Aldona Koryznienė, bendrosios praktikos slaugytoja  aldona.koryzniene@kknuc.lt
Dovilė Matulienė, tėvų atstovė lipniute@gmail.com
Komisijos sekretorė – Asta Balnanosienė, bibliotekininkė    biblioteka@kknuc.lt

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkė – Rasa Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt

Nariai:

Asta Balnanosienė, bibliotekininkė   biblioteka@kknuc.lt///
Martynas Jankauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  pavaduotojas.ukiui@kknuc.lt

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Raimonda Juknevičienė, komisijos pirmininkė, direktorė      direktore@kknuc.lt
Virginija Voznikienė, komisijos sekretorė, mokytoja          virginija.voznikiene@kknuc.lt
Irena Launikaitienė, komisijos narė, surdopedagogė           irena.launikaitiene@kknuc.lt
Loreta Martišiūtė, surdopedagogė    loreta.martisiute@kknuc.lt
Jolita Sakaliūnienė, Švietimo skyriaus specialistė   jolita.sakaliuniene@kaunas.lt

Krizių valdymo komanda

Komandos vadovė –  Raimonda Juknevičienė, direktorė  direktore@kknuc.lt

Nariai:

Vilma Narkevičienė, psichologė –  atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą  psichologe@kknuc.lt
Jolanta Bartkutė, specialioji pedagogė – atsakinga už komunikaciją spec.pedagoge@kknuc.lt
Rasa Vilimienė, socialinė pedagogė – atsakinga už saugumą  soc.pedagoge@kknuc.lt