Centro veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

 • Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
 • Kitos švietimo veiklos rūšys:
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
 • Kitas mokymas, kodas 85.5:
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • Kitos ne švietimo veiklos sritys:
  • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  •  kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
  • viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.