Raimonda Juknevičienė

Centro direktorė

Tel. (+370 37) 332503, 370 683 67847

El. paštas: direktore@kknuc.lt

2002m. VDU edukologijos mokslo magistras

Nuo 2022 m. gruodžio 16 d. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė

Rasa Jankevičienė

Centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo vadybos magistrė, pradinių klasių mokytoja, surdopedagogė

Tel. +370 683 67843

El. paštas: pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt 

Gyvenimo aprašymas

Martynas Jankauskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Statybos jaunesniojo inžinieriaus kvalifikacija

Tel. +37068360434

El. paštas: pavaduotojas.ukiui@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas

Jolanta Bartkutė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Surdopedagogė, Specialioji pedagogė- logopedė,

Tel. (+370 37) 332503, +37068355110

El. paštas: spec.pedagoge@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas