Raimonda Juknevičienė

Centro direktorė

Tel. (8 37) 332503, 8 683 67847

El. paštas: direktore@kknuc.lt

2002m. VDU edukologijos mokslo magistras

Nuo 2022 m. gruodžio 16 d. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė

Rasa Jankevičienė

Centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo vadybos magistrė, pradinių klasių mokytoja, surdopedagogė

Tel. 8 683 67843

El. paštas: pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt 

Gyvenimo aprašymas

Martynas Jankauskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Statybos jaunesniojo inžinieriaus kvalifikacija

Tel. 868360434

El. paštas: pavaduotojas.ukiui@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas

Jolanta Bartkutė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Surdopedagogė, Specialioji pedagogė- logopedė,

Tel. (8 37) 332503, 868355110

El. paštas: spec.pedagoge@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas