Raimonda Juknevičienė

Centro direktorė

Tel. (8 37) 332503, 8 683 67847

El. paštas: direktore@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas

Rasa Jankevičienė

Centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo vadybos magistrė, pradinių klasių mokytoja, surdopedagogė

Tel. 8 683 67843

El. paštas: pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt 

Gyvenimo aprašymas

Martynas Jankauskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Statybos jaunesniojo inžinieriaus kvalifikacija

Tel. 868360434

El. paštas: pavaduotojas.ukiui@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas

Jolanta Bartkutė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Surdopedagogė, Specialioji pedagogė- logopedė,

Tel. (8 37) 332503, 868355110

El. paštas: spec.pedagoge@kknuc.lt

Gyvenimo aprašymas