• Gegužės 4- 5 dienomis Belgrade (Serbijoje) projekto „Sign language for beginners in Europe – Spread the sign“ darbo grupių susitikimas. Dalyvavo projekto dalyviai iš 14 Europos valstybių. 
  • Gegužės 31 dieną 14 val.vyks tarptautinė konferencija ,,Skaitymo strategijų taikymas kuriant mokymo(si) procesą klausos sutrikimų turintiems vaikams”.
  • Birželio 9 d. 10 val. vyks Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Bendruomenės diena.