Mokiniams, gyvenantiems Kauno mieste, Centre organizuojama pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 605 ,,Dėl pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, šios paslaugos valandos įkainis Kauno specialiosiose mokyklose ir ugdymo centruose, kitų mokyklų specialiosiose klasėse yra 0,10 Eur.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-241 „DĖL PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO