Maitinimo paslaugos

Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai maitinami tris kartus per dieną. Tėvai už maitinimą moka 50 proc. kainos.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų turi   visi priešmokyklinių grupių, pirmų ir antrų klasių mokiniai. Nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo).

Nemokamai maitinami bendrabutyje gyvenantys mokiniai.

Mokamos maitinimo paslaugos teikiamos Kaune gyvenantiems mokiniams. Kaina nuo 2022 m. spalio 1 d.:

  • priešpiečiai – 0,45 EUR;
  • pietūs – 1,45 EUR.

Darbuotojams pietų kaina – 2.90 EUR.

VALGIARAŠČIAI

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO