Mokamos maitinimo paslaugos

Teikiamos mokamos maitinimo paslaugos:

Kaune gyvenančių mokinių tėvai gali pirkti savo vaikams šiltą maistą, gaminamą centro valgykloje. Kaina:

  • pusryčiai – 0,71 EUR;
  • priešpiečiai – 0,33 EUR;
  • pietūs – 1,06 EUR.

Darbuotojams pietų kaina – 1,45 EUR.

VALGIARAŠČIAI

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO