INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Pareigos  
Anglų kalbos mokytojas, pareigybės lygis A2. 0,42 etato Neterminuota sutartis.
Darbo vieta
Uosio g. 7, Kaunas
Reikalavimai:
aukštasis pedagoginis išsilavinimas; anglų kalbos mokytojo kvalifikacija; pasiryžimas mokytis gestų kalbos ir ja bendrauti;  
Funkcijos:
Anglų kalbos pamokų vedimas 5-10 klasėse (10 tiesioginio darbo valandų per savaitę mokiniams, turintiems klausos sutrikimą; 5 netiesioginio darbo valandos. Tai sudaro 0,42 etato).
Darbo užmokestis
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikaciją, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Apie 850 Eur per mėn. prieš mokesčius.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti pirmam pokalbiui:
PrašymasIšsilavinimo dokumentai;Gyvenimo aprašymas; Darbinantis pateikiami: Paso/asmens tapatybės kortelės kopija;Asmens medicininė knygelė (su higieninių įgūdžių ir pirmosios pagalbos pažymėjimais);Pažyma apie pedagoginio darbo stažą;Teistumo/neteistumo pažyma;Dokumento apie kvalifikacinę kategoriją (jei turi) kopija.
Dokumentų priėmimo vieta:
Uosio g. 7, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. +370 683 67843 pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt  
Dokumentų priėmimo terminas ir darbo pradžia:
iki 2024 m. rugpjūčio 5 d. Darbo pradžia 2024 m. rugsėjo 1 d.