INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Pareigos  
Surdopedagogas, pareigybės lygis A2. 1 etatas Neterminuota sutartis.
Darbo vieta
Uosio g. 7, Kaunas
Reikalavimai:
aukštasis pedagoginis išsilavinimas; surdopedagogo kvalifikacija; pasiryžimas mokytis gestų kalbos ir ja bendrauti;  
Funkcijos:
Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybų vedimas 1-10 klasėse (18 tiesioginio darbo valandų per savaitę mokiniams, turintiems klausos sutrikimą. Tai sudaro 1 etatą)/
Darbo užmokestis
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikaciją, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Apie 1700 Eur per mėn. prieš mokesšius.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti pirmam pokalbiui:
PrašymasIšsilavinimo dokumentai;Gyvenimo aprašymas; Darbinantis reikia pateikti: Paso/asmens tapatybės kortelės kopija;Asmens medicininė knygelė (su higieninių įgūdžių ir pirmosios pagalbos pažymėjimais);Pažyma apie pedagoginio darbo stažą;Teistumo/neteistumo pažyma;Dokumento apie kvalifikacinę kategoriją (jei turi) kopija.
Dokumentų priėmimo vieta:
Uosio g. 7, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. 868367843 pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt  
Dokumentų priėmimo terminas ir darbo pradžia:
iki 2023 m. liepos 7 d. Darbo pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.