INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Pareigos  
raštvedys, pareigybės lygis B.
Darbo vieta
Uosio g. 7, Kaunas
Reikalavimai:
turėti aukštąjį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją;gerai mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer programomis);žinoti Dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir Archyvo įstatymo, Bendrojo lavinimo   mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir kitų dokumentų, reglamentuojančių dokumentų valdymą reikalavimus;gebėti kultūringai bendrauti su Centro darbuotojais ir klientais, išmanyti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; būti nepriekaištingos reputacijos.                    
Pageidautina – mokėti lietuvių gestų kalbą.
Funkcijos:
Organizuoti raštinės darbą, rengti ir tvarkyti dokumentus, gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, rengti ir tvarkyti su personalu susijusius dokumentus.
Darbo užmokestis, darbo krūvis
950 Eur (bruto) per mėnesį. 40 val. per savaitę (1 etatas) darbas pagal darbo grafiką;
Dokumentai, kurie turi būti pateikti pirmam pokalbiui:
Gyvenimo aprašymas;Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;Rekomendacija (jei turi); Darbinantis reikia pateikti: Paso/asmens tapatybės kortelės kopija;Asmens medicininė knygelė;Higieninių įgūdžių ir pirmosios pagalbos pažymėjimai;Teistumo/neteistumo pažyma.
Dokumentų priėmimo vieta:
Uosio g. 7, Kaunas 865787090, direktore@kknuc.com  
Dokumentų priėmimo terminas, darbo pradžia:
iki 2019 m. gruodžio 20 d. darbo pradžia 2020 m. sausio 2 d.