Centras vykdo programas:

  • ikimokyklinio ugdymo programą;
  • priešmokyklinio ugdymo programą;
  • pradinio ugdymo programą;
  • individualizuotą pradinio ugdymo programą;
  • pagrindinio ugdymo programą;
  • individualizuotą pagrindinio ugdymo programą;
  • socialinių įgūdžių ugdymo programą;
  • neformaliojo vaikų švietimo programas;
  • individualias švietimo pagalbos programas šalies (regiono) 0-21 metų klausos sutrikimą turintiems vaikams (mokiniams), integruotai ugdomiems kitose bendrojo ugdymo įstaigose (arba ugdomiems namuose – ikimokyklinio amžiaus) ir kitose formaliojo švietimo įstaigose besimokantiems asmenims.