MIELI TĖVELIAI!

      Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus, turinčius klausos sutrikimą į ikimokyklinio ugdymo grupes  ir parengiamąją – 10 klases.
     Prašymą į ikimokyklinio ugdymo grupes galite užpildyti per elektroninius valdžios vartus.
     Prašymai pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis 2020-2021 m. m.  (centro priešmokyklinėje grupėje ir parengiamojoje -10 klasėse) priimami nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. per Kauno m. savivaldybės informacinę sistemą  https://imokykla.kaunas.lt . Registracija per sistemą vykdoma iki 2020 m. gegužės 31 d. Vėliau prašymus galima pateikti tiesiogiai centrui.
     Kilus klausimams skambinkite telefonu 8 682 17307 arba rašykite el. pašto adresu kknuc@kknuc.lt
           Registruotis sistemoje galima tik deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaune. Pageidaujantiems mokytis iš Kauno rajono ar kitų miestų, reikia pateikti prašymą raštu, atsiųsti jį į raštinę el. pašto adresu kknuc@kknuc.lt

       Prašymai priimami Centro raštinėje, kiekvieną darbo dieną visus metus 8.00-16.30 val.

Pateikiami tokie dokumentai:

  • prašymas. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • audiograma (klausos tyrimo pažyma), kurioje nustatytas vidutinis klausos sutrikimas (41- 55 dB), žymus klausos sutrikimas (56-70 dB), labai žymus klausos sutrikimas (71-90 dB), arba gilus klausos sutrikimas (kurtumas, daugiau nei 90 dB);
  • gimimo liudijimo kopija;
  • neįgalumo lygio pažymos kopija;
  • pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija;
  • dokumentas apie įgytą išsilavinimą arba mokymosi pasiekimus (jei anksčiau mokėsi).

PLANUOJAMI KLASIŲ KOMPLEKTAI IR LAISVOS VIETOS

2020-2021 mokslo metams

Klasė/GrupėVietų skaičius klasėje/grupėjeMokinių skaičiusLaisvos vietos
Priešmokyklinė  grupė660
Parengiamoji/1 jungtinė1082
21055
3\4 jungtinė1073
51064
61082
7\8 jungtinė1073
91082
101082
VISO866323