MIELI TĖVELIAI!

     Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus, turinčius klausos sutrikimą į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes  ir parengiamąją – 10 klases.
     Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 mokslo metais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pradedami registruoti per Kauno m. savivaldybės informacinę sistemą  https://imokykla.kaunas.lt nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Registracija per sistemą vykdoma iki 2020 m. gegužės 31 d. Vėliau prašymus galima pateikti tiesiogiai centrui.
     Kilus klausimams skambinkite telefonu 8 682 17307 arba rašykite el. pašto adresu kknuc@kknuc.lt
     Registruotis sistemoje galima tik deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaune. Pageidaujantiems mokytis iš Kauno rajono ar kitų miestų, reikia pateikti prašymą raštu, atsiųsti jį į raštinę el. pašto adresu kknuc@kknuc.lt

       Prašymai priimami Centro raštinėje, kiekvieną darbo dieną visus metus 8.00-16.30 val.

Pateikiami tokie dokumentai:

  • prašymas. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • audiograma (klausos tyrimo pažyma), kurioje nustatytas vidutinis klausos sutrikimas (41- 55 dB), žymus klausos sutrikimas (56-70 dB), labai žymus klausos sutrikimas (71-90 dB), arba gilus klausos sutrikimas (kurtumas, daugiau nei 90 dB);
  • gimimo liudijimo kopija;
  • neįgalumo lygio pažymos kopija;
  • pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija;
  • dokumentas apie įgytą išsilavinimą arba mokymosi pasiekimus (jei anksčiau mokėsi).

PLANUOJAMI KLASIŲ KOMPLEKTAI IR LAISVOS VIETOS

2020-2021 mokslo metams

Klasė/GrupėVietų skaičius klasėje/grupėjeMokinių skaičiusLaisvos vietos
Ikimokyklinė (lopšelio)651
Ikimokyklinė (darželio)12102
Priešmokyklinė 651
Parengiamoji1073
1/2 jungtinė1073
3\4 jungtinė1073
51055
61073
71082
8/9 jungtinė1082
101073
VISO1047628