MIELI TĖVELIAI!

     Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus, turinčius klausos sutrikimą į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes  ir parengiamąją – 10 klases.
     Prašymai pradėti mokytis 2022-2023 mokslo metais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pradedami registruoti per Kauno m. savivaldybės informacinę sistemą  https://imokykla.kaunas.lt nuo 2022 m. kovo 15 d.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Registracija per sistemą vykdoma iki 2022 m. gegužės 31 d. Vėliau prašymus galima pateikti tiesiogiai centrui.
     Kilus klausimams skambinkite telefonu 8 683 67843 arba rašykite el. pašto adresu pavaduotoja.ugdymui@kknuc.lt
     Registruotis sistemoje galima tik deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaune. Pageidaujantiems mokytis iš Kauno rajono ar kitų miestų, reikia pateikti prašymą raštu, atsiųsti jį į raštinę el. pašto adresu kknuc@kknuc.lt

       Prašymai priimami Centro raštinėje, kiekvieną darbo dieną visus metus 8.00-16.30 val.

Pateikiami tokie dokumentai:

  • prašymas. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • audiograma (klausos tyrimo pažyma), kurioje nustatytas vidutinis klausos sutrikimas (41- 55 dB), žymus klausos sutrikimas (56-70 dB), labai žymus klausos sutrikimas (71-90 dB), arba gilus klausos sutrikimas (kurtumas, daugiau nei 90 dB);
  • gimimo liudijimo kopija;
  • neįgalumo lygio pažymos kopija;
  • pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija;
  • dokumentas apie įgytą išsilavinimą arba mokymosi pasiekimus (jei anksčiau mokėsi).

PLANUOJAMI KLASIŲ KOMPLEKTAI IR LAISVOS VIETOS

2022-2023 mokslo metams

Klasė/GrupėVietų skaičius klasėje/grupėjeMokinių skaičiusLaisvos vietos
Ikimokyklinė (lopšelio)660
Ikimokyklinė (darželio)660
Priešmokyklinė 633
Parengiamoji1073
11073
2\3 jungtinė1073
4 1064
5\6 jungtinė1064
71073
81082
91073
VISO987028