Priesakai mokytojui, ugdančiam sutrikusios klausos vaikus

Mokytojau, auklėtojau, vadovaukis Centro filosofija:

 „Aš tyloj gyvenu, bet girdžiu širdimi.

Žmonės padeda man tapt pačiu savimi.“                   

L. Undraitis

„Mylėk savo darbą visa siela ir širdimi, o savo mokinius ir draugus – kaip pats save.

Atmink, esąs Lietuvos mokytojas.“                        

   „Švietimo Darbas“ Nr. 9, 1926

 • Atmink, kad šypsena – gera pradžia. Todėl dažniau man šypsokis.
 • Žiūrėk į mane, kai kalbi.
 • Atmink, kad kartais man nedrąsu pasakyti, jog nesuprantu tavęs.
 • Dažniau pakartok, parodyk gestu, pirštų abėcėle, užrašyk lentoje.
 • Atmink, kad man mokantis reikia  daug daugiau pastangų, nei girdinčiam.
 • Neversk ilgai skaityti nuo lūpų – tai mane vargina.
 • Atmink, kad susikaupti ir bendrauti man trukdo garsinis bei vaizdinis triukšmas ir  netinkamas apšvietimas.
 • Mokyk mane įvairių gyvenimo įgūdžių.
 • Padėk man išmokti bendrauti su girdinčiaisiais.
 • Mokykis mano gimtosios gestų kalbos – mums bus lengviau bendrauti.

Nepamiršk  :

 • Jei vaikai sutinka toleranciją, jie mokosi būti kantrūs,
 • Jei vaikai yra padrąsinami, jie mokosi pasitikėti savimi,
 • Jei vaikai yra giriami, jie mokosi vertinti,
 • Jei vaikai jaučiasi priimami, jie mokosi rasti meilę pasaulyje,
 • Jei vaikai gyvena saugūs, jie mokosi pasitikėti savimi ir kitais,
 • Jei vaikai gyvena draugiškai, jie sužino, kad pasaulis yra puiki vieta gyventi.
 • Neprarask vilties dėl jokio mokinio: stebuklai vyksta kasdien!
 • Žinok, kad vienas geras mokytojas tikrai gali pakeisti pasaulį.
 • Prisiimk atsakomybę ne kaip privilegiją ar naštą, o kaip galimybę keisti pasaulį.