Priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T-33 ir pakeitimu 2020 m. kovo 24 d. Kauno m. savivaldybės sprendimu Nr. T-99

Priimant į mokyklas 2021–2022 m.m prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.