Tarnybinis lengvasis automobilis Mazda 626 , spalva pilka, valstybinis numeris MKT 460.

*Tarnybinis lengvasis automobilis pažymėtas, nurodant įstaigos pavadinimą ,,Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintomis Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.