Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašu,  patvirtintu Kauno m. savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-221, 2021-2022 mokslo metams pasirašytos dvi trumpalaikės  savivaldybės turto panaudos sutartys su Kauno krepšinio mokykla ,,Žalgiris” (2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d.) ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d.). 

Kauno krepšinio mokykla ,,Žalgiris” vykdys krepšinio treniruotes centro mokiniams pirmadieniais 15.15 – 16.45 val., ketvirtadieniais 17.00 – 18.30 val., penktadieniais 14.45 – 16.15 val.

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla vykdys neformaliojo švietimo programos „Žalioji smalsučių akademija“ užsiėmimus centro mokiniams pirmadieniais 16.00 – 20.00 val.