KURČIŲJŲ ORGANIZACIJOS

Lietuvos kurčiųjų draugija

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija

Surdologijos centras

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM

ĮVAIRIOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kauno miesto savivaldybė

Elektroniniai valdžios vartai

Teises aktų registras

Europos Komisija

Švietimo gidas