Savaitės ugdomosios veiklos planai ir mokymosi medžiaga pateikiama ugdytinių tėvams ikimokyklinio ugdymo grupių Facebook paskyrose, kuriose mokytojai ir surdopedagogai kiekvieną dieną informuoja apie tą dieną vyksiančių vaizdo užsiėmimų temas, pateikia siūlomas veiklas, rekomendacijas, užduotis pagal skelbiamą savaitės temą.