Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?

Įspėk Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorę telefonu (8 37) 33 18 72 arba el. paštu:  direktore@kknuc.lt

 Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333