Po pamokų mokiniams sudarytos sąlygos saviraiškai – jie gali lankyti įvairius būrelius, dalyvauti įvairioje projektinėje veikloje. Mokinių meninei, sportinei, projektinei veiklai, gyvenimo įgūdžių ugdymui  vadovauja visas būrys kūrybingų pedagogų. Mokytis strategijos ir loginio mąstymo kviečia šachmatų  bei informacinių technologijų būreliai, kūrybiškumo vaikai semiasi šokių būrelyje, na, o išlieti savo energiją, pasisemti naujų jėgų ir pradinukai, ir vyresniųjų klasių mokiniai gali sportinės veiklos būreliuose. Čia jie ne tik turiningai leidžia laisvalaikį, bet ir visus džiugina pergalėmis. Didelis dėmesys centre skiriamas ir mokinių socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymui, gamtos saugojimo ir ekologijos temoms bei bendram raštingumui gerinti.  

2023-2024 m.m. Centre įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos: 

  • „Jaunieji miško bičiuliai” (vadovė G.Sinkevičienė)
  • Sportinių žaidimų būrelis (vadovė R.Narijauskaitė) 
  • Judriųjų žaidimų būrelis (vadovė R.Narijauskaitė) 
  • Socialinių-emocinių gebėjimų ugdymo būreliai „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai” (vadovė D.Bakanienė) 
  • Informacinių technologijų būreliai (vadovės I.Launikaitienė ir V.Voznikienė) 
  • Šachmatų būrelis (vadovė E.Marcinkevičienė) 
  • Krepšinio būrelis (vadovė M.Siedielnikova)