Deivido Sutkevičiaus mikro pasaulis

Akiratis.

 Deivido Sutkevičiaus mikro pasaulis

KKNUC 10 klasės mokinys Deividas Sutkevičius visada mėgo dailės pamokas, domėjosi įvairiomis dailės rūšimis ir technikomis.  9 klaėje pradėjo kurti grafikos darbus spalvotais pieštukais, ir tušinukais. Darbams skirdavo daug dėmesio, tobulindavo formas, ieškojo įdonių faktūrų, spalvinių derinių. Dažnai atnešdavo parodyti darbus, kuriuos kūrė namuose įgyvendindamas savo kūrybines idėjas.

Praeitais mokslo metais buvo pirmoji asmeninė paroda, dailės kabinete. O šiais mokslo metais KKNUC erdvėse surengta didelė grafikos darbų paroda, jau su savitu stiliumi ir įdomiu pasaulio matymu. Grafikos darbuose daug geometrinių ornamentų atliktų ypatingai kruopščiai. Kiekviena forma užpildoma vis kitokiomis faktūromis. Daugelyje darbų, autorius kompoziciją kuria kontrasto principu, tai yra derina tikslų geometrinį ornamentą su lanksčiomis plastiškų formų linijomis. Kiti Deivido darbai primena elektrinines schemas – šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio labirintą.

Deivido piešinius mėgsta tyrinėti ir mokiniai, ir mokytojai. Jo sukurtas spalvų ir linijų mikro pasaulis skatina ir kitus mokinius nebijoti fantazuoti, kurti ir įgyvendinti savo idėjas.

Dailės mokytoja Rolanda Rita Mikalauskienė  

Categories: Be kategorijos